Νοέμβριος 2015                    |           Μελέτη αξιολόγησης

Η διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή Πολιτιστικής Διαχείρησης, Παντείου πανεπιστημίου, μέλος της ομάδας του Dourgouti Island Hotel και πλέον κάτοικο Δουργουτίου, Χρήστου Ανανιάδη, με τίτλo “Πολιτιστική παρέμβαση σε γειτονιά και βιώσιμη ανάπτυξη. Μελέτη Περίπτωσης: Dourgouti Island Hotel Project”  καταγράφει την σειρά δράσεων που ξεκίνησαν από την θεατρική ομάδα όχι παίζουμε στην περιοχή του Δουργουτίου [Νέος Κόσμος] και επιχειρεί να τις εντάξει σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.

Μέσα από την συμμετοχική παρατήρηση και συνεντεύξεις κατοίκων, εκπροσώπων τοπικών και θεσμικών φορέων και των εμπνευστών της δράσης εξετάζεται το αντίκτυπο της πολιτιστικής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία του Δουργουτίου. Μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι:

Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου από τους κάτοικους πώς σχετίζεται με την εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή; Ποια είναι η συμβολή της δημιουργικής τάξης [creative class], των καλλιτεχνών εν προκειμένω, στην οικονομία μιας περιοχής; Μπορούμε να μιλάμε για οικονομία του Πολιτισμού;

Τέλος, επιχειρείται η ανάλυση της παρέμβασης στο Δουργούτι, σε σχέση με βάση την θεωρία και παρόμοιες πρακτικές καθώς και οι δυνατότητες εξέλιξης του εγχειρήματος.