Αυγ. 2014 – Δεκ. 2015        |          Ντοκιμαντέρ τεκμηρίωσης της δράσης

Στόχος της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ είναι η προσέγγιση του προγράμματος, όχι με την αυστηρά γεωγραφική του οπτική,  αλλά κυρίως παρατηρώντας τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της οργανωτικής ομάδας, ερεύνούν, προσεγγίζουν και δημιουργόυν δεσμούς με τους κατοίκους, πώς στη συνέχεια διαμορφώνονται καλλιτεχνικά εργαστήρια ισχυροποιώντας τις αλληλεπιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με πρακτικό αποτέλεσμα τη πραγμάτωση μιας τριήμερης παράστασης.

Το ντοκιμαντέρ καλείται να καταγράψει :

  • Το χώρο εργασίας μας και τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα διενεργεί τις έρευνες πεδίου, τις συνεντεύξεις και τις καταγραφές

  • Τους τοπικούς φορείς και την βοήθεια τους ή μη στο εγχείρημα, αποτυπώνοντας συνεντεύξεις και μαρτυρίες τόσο της οργανωτικής ομάδας όσο και των συμβαλλομένων μερών.

  • Τα workshops που θα στήνονται στα πλαίσια των καλλιτεχνικών δράσεων.

  • Τη σταδιακή μεταμόρφωση των κοινωνικών σχέσεων όπως θα αποτυπόνωνται, τόσο μέσα από τις πρακτικές αλλαγές στο χώρο, όσο και στις ενδοπεριφερειακές σχέσεις της κοινότητας.

  • Τις απόψεις και τις προτάσεις, άλλων συμβαλλομένων φορέων και ιδρυμάτων, όπως ο Δήμος Αθηνών, Πανεπιστήμια κλπ.

  • Αποσπάσματα από την 3ήμερη παράσταση κατά τη διάρκεια της.

  • Τον απόηχο του «πειράματος» που λέγεται Drougouti Island Hotel, μετά από ένα χρονικό διάστημα μέσα από παρατηρήσεις και ποσοτικές ή ποιοτικές αναλύσεις πανεπιστημιακών.

Σκοπός της ομάδας είναι η τελική κόπια του έργου να συμμετάσχει σε μια σειρά Φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό, με απώτερο σκοπό ακόμα και τη διανομή της.

Συντονισμός | Παραγωγή: Μαρία Χατζηγιάννη & Μιχάλης Ευθυμίου [M-Word Web Radio]